SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Thư viện Video

video

Thiện nguyện Sơn La – Đi một lần nhớ cả đời

Mặc dù đã trôi qua nhưng chuyến đi thiện nguyện Sơn La vào đầu tháng 6 của thầy trò và quý phụ huynh Sakura Montessori, Gateway và Ikids Montessori vẫn làm đọng lại những...

“Touch The Stars” – Lotus Class

https://youtu.be/N8PcInz4Jbs

“Mẹ ốm” – Orchid

https://youtu.be/IZFqKt4ZLAA

“Nhà mình rất vui” – Orchid

https://youtu.be/WyguaMn5-_s

Bài viết mới