SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Các hệ đào tạo

Trang chủ Các hệ đào tạo

Hệ Quốc tế

HỆ QUỐC TẾ ANH – ANH Trong xu thế tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, ngay từ khi còn nhỏ, các bậc phụ huynh và các nhà trường đều chú trọng phát...

Hệ Quốc tế

HỆ QUỐC TẾ ANH – ANH Trong xu thế tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, ngay từ khi còn nhỏ, các bậc...

Hệ nâng cao

Nhằm mở ra cơ hội lựa chọn hệ học đa dạng hơn cho Quý phụ huynh và các bạn nhỏ Mầm non tùy theo...

Hệ quốc tế Anh – Anh

Hệ quốc tế Anh - Anh Trong xu thế tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, ngay từ khi còn nhỏ, các bậc...

Hệ quốc tế Anh – Nhật

Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Nhật cũng là một trong những ngôn ngữ của thời kỳ hội nhập toàn cầu. Trường Mầm non Quốc...

Hệ đào tạo song ngữ

Với mong muốn giúp trẻ đa dạng ngôn ngữ trong thời kỳ hội nhập, Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori mở hệ đào...