SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

SMIS Hải Phòng

Trang chủ SMIS Hải Phòng
video

Dấu ấn Summer Concert 2019 của Sakura Montessori Hải Phòng

Sau 5 năm được tổ chức, SUMMER CONCERT đã trở thành sự kiện được mong chờ nhất và thu hút đông đảo nhất số lượng phụ huynh tham gia. Summer Concert không chỉ là...

Bài viết mới