SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

SMIS Hạ Long

Trang chủ SMIS Hạ Long
video

Đại nhạc hội Summer Concert của SMISers Hạ Long

Các SMISers Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori Hạ Long đã có một nhạc hội Summer Concert vô cùng ý nghĩa với chủ đề "Ocean's Dance" https://www.youtube.com/watch?v=BlBGe9iZBik&feature=youtu.be

Bài viết mới