Ebook – Chương trình tiếng Anh tại Sakura Montessori có gì?

Tại Sakura Montessori, trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có cơ hội học chương trình Phát triển ngôn ngữ Tiếng Anh chuẩn Common Core Hoa Kỳ theo lộ trình khoa học và bài bản với 100% các thầy cô giáo bản ngữ và giáo viên Việt Nam có khả năng nói Tiếng Anh chuẩn.

Chuẩn Common Core là Tiêu chuẩn Cốt Lõi Chung là kết quả của sáng kiến Bộ Giáo dục Hoa Kỳ năm 2009, thiết lập một mục tiêu chung rõ ràng cho kiến thức và kĩ năng mà Học sinh cần đạt được về Ngôn ngữ Anh & Chữ viết và Toán học ở mỗi lứa tuổi để chuẩn
bị tốt nhất cho cấp học tiếp theo.

Các giáo viên Sakura chuẩn bị môi trường sẵn sàng cho việc học Tiếng Anh của trẻ bằng chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy của mình, để các con có thể đạt được mục tiêu kiến thức, kỹ năng đúng chuẩn. Ba mẹ có thể theo dõi tiến trình học tập chi tiết của con qua các bảng báo cáo, đánh giá và giám sát định kỳ.Tiếng Anh tại Sakura Montessori

Báo cáo Tiến bộ môn Tiếng Anh được gửi về cho Phụ huynh dưới hình thức video tập trung vào hoạt động và tương tác giữa học sinh và giáo viên.

Tần suất: 4 lần/năm học (2 lần/học kỳ) Báo cáo Đánh giá cuối kỳ truyền tải tới Phụ huynh về tiến bộ của học sinh qua hình thức kiểm tra 1-1 hoặc theo cặp học sinh; báo cáo bản mềm có nhận xét của GV tiếng Anh gắn với mục tiêu học tập. Tần suất: 2 lần/năm học (cuối mỗi học kỳ)

Hãy cùng xem cách giáo viên làm cho việc học Tiếng Anh trở nên thú vị và hấp dẫn đối với học sinh để giúp nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Anh của các em.

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email

 

0/5 (0 Reviews)

Tải tài liệu

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email