SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Tài liệu dạy trẻ tại nhà

Trang chủ Tài liệu dạy trẻ tại nhà

Bảo vệ: Tài liệu dành cho phụ huynh – SMIS – Hồ Chí Minh

Thơ và truyện tháng 3/2019 Bài hát & truyện 0-3 tuổi Truyện 0_3 tuần 1 tháng 3.2019 Truyện 0_3 tuần 2 tháng 3.2019 Truyện 0_3 tuần 3 tháng...

Bảo vệ: Tài liệu dành cho phụ huynh – SMIS – Hải Phòng

Thơ và truyện tháng 3/2019 Bài hát & truyện 0-3 tuổi Truyện 0_3 tuần 1 tháng 3.2019 Truyện 0_3 tuần 2 tháng 3.2019 Truyện 0_3 tuần 3 tháng...

Bảo vệ: Tài liệu dành cho phụ huynh – SMIS – Hạ Long

Thơ và truyện tháng 3/2019 Bài hát & truyện 0-3 tuổi Truyện 0_3 tuần 1 tháng 3.2019 Truyện 0_3 tuần 2 tháng 3.2019 Truyện 0_3 tuần 3 tháng...

Bảo vệ: Tài liệu dành cho phụ huynh – SMIS – Hà Đông, Hà...

Thơ, truyện, bài hát tháng 7/2019 Thơ, truyện, bài hát 0-3 tháng 7.2019 Thơ, truyện, bài hát 0-3 tháng 7.2019 - tuần 1 Thơ, truyện, bài hát...

Bảo vệ: Tài liệu dành cho phụ huynh – SMIS – Lương Yên, Hà...

Thơ và truyện tháng 6/2019 Thơ truyện 0-3 tháng 6.2019 Thơ truyện 3-6 tháng 6.2019 Thơ và truyện tháng 5/2019 Thơ truyện 0-3 tháng 5.2019 Thơ truyện 3-6 tháng...

Bảo vệ: Tài liệu dành cho phụ huynh – SMIS Thụy Khuê, Hà Nội

Thơ và truyện tháng 2/2019 Bài thơ & bài hát 3-6 tuổi Truyện 3_6 tuần 2 tháng 2.2019 Truyện 3_6 tuần 3 tháng 2.2019 Truyện 3_6 tuần 4...

Bảo vệ: Tài liệu dành cho phụ huynh – SMIS – Cầu Giấy, Hà...

Chương trình tiếng Việt tháng 7/2019 Chương trình tiếng Việt 0-3 Chương trình tiếng Việt 0-3 Tuần 1 tháng 7.2019 Chương trình tiếng Việt 0-3 Tuần...

Bài viết mới

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG

Đây là bước đầu tiên để ba mẹ: Mục sở thị cơ sở vật chất, tìm hiểu về chương trình học, trải nghiệm giờ học miễn phí
... trước khi đăng ký nhập học chính thức cho con

Đăng ký tham quan trường