Các SMISers Trường Mầm non Sakura Montessori Hạ Long đã có một nhạc hội Summer Concert vô cùng ý nghĩa với chủ đề “Ocean’s Dance”

0/5 (0 Reviews)