Hỏi đáp

Đối với những lớp có tối đa 25 bạn, thì giờ học tiếng Anh sẽ ntn. Lớp đông như thế có sợ ảnh hưởng đến việc học không?

  •  Vào giờ học tiếng Anh sẽ được chia theo nhóm. (mỗi lớp chia 2 nhóm)
  • Trong giờ học sẽ chia thành các nhóm nhỏ để hoạt động theo cặp nên giáo viên vẫn có thể theo sát và dạy được cho tất cả các bạn

Muốn tạo môi trường ở nhà theo PPGD Montessori nhưng không có giáo cụ giống ở trường thì phải làm thế nào? Và thời gian học thế nào là phù hợp?

Mang môi trường Montessori về nhà cho bé. Điều này không có nghĩa là ở nhà phải có đầy đủ các giáo cụ của pp này, tất cả những đồ đạc thực tế ở nhà đều có thể tạo nên môi trường Montessori cho bé. Bất cứ các hoạt động nào ở nhà đều có thể  xem là pp Montessori, không quy định cụ thể là mất bao nhiêu thời gian để học.