Tuần học với chủ đề Trung Thu mang đến cho các con thật nhiều hoạt động đặc biệt và thú vị. Đây là cơ hội để các SMISers khu vực Hai Bà Trưng có cơ hội tận hưởng không khí Trung Thu truyền thống của người Việt Nam cũng như được tham gia một số hoạt động thú vị như vui làm bánh Trung Thu, làm đèn lồng, tìm hiểu và thử tài xếp mâm ngũ quả, cùng nhau phá cỗ rước đèn,…

Ba mẹ hãy cùng nhìn lại những hoạt động thú vị mà các con đã được trải nghiệm và khám phá nhé.

tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-1

tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-2 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-3 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-4 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-5 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-6 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-7 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-8 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-9 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-10 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-11 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-12 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-13 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-14 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-15 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-16 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-17 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-18 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-19 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-20 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-21 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-22 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-23 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-24 tong-ket-tuan-le-trung-thu-cua-cac-smisers-hai-ba-trung-25

0/5 (0 Reviews)

Tải tài liệu

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email