Sakura Montessori là hệ thống trường đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi một chương trình bài bản về “Quản trị rủi ro và an toàn trường học” và cũng là trường học đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với công ty Carnell Holdings Inc (CHI). 

Tổ chức Quốc tế Carnell Holdings Inc (CHI)

CHI (Carnell Holding Inc ) được thành lập từ năm 1995 bởi nhà sáng lập Mike Carnell tại Mỹ, là tổ chức có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn tại các lĩnh vực khác nhau trong đó có cải tiến trong giáo dục, kiểm soát an toàn bằng cách áp dụng phương pháp cải tiến Six Sigma. Trong đó, nhà sáng lập Mike Carnell là một nhà đào tạo và huấn luyện hàng đầu về phương pháp cải tiến Six Sigma, nhận nhiều những giải thưởng, bao gồm: Best Achievement Globally of Six Sigma In Manufacturing” bởi WCBF, “Best New Deployment Globally” tại hội nghị iSixSigma Live ở Miami năm 2009 và nhiều giải thưởng khác. 

Mike Carnell đã từng tư vấn cho hơn 160 công ty và tổ chức khác nhau ở 43 quốc gia khắp thế giới. Theo Mike Carnell: “Để đảm bảo an toàn trong trường học thì chúng ta cần phải tìm ra được những điều không phù hợp trong vận hành, cơ sở vật chất, từ đó cải tiến nó để kiểm soát rủi ro và giảm thiểu sự cố cả mức độ và số lượng”.

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực kiểm soát rủi ro, cải tiến vận hành cho nhiều tổ chức, công ty khác nhau trên thế giới của Mike Carnell – người đứng đầu tổ chức CHI, Sakura Montesssori nhận thấy CHI là một đối tác đáng tin cậy, đưa ra những tư vấn để hệ thống trường học có thể xây dựng được một chương trình an toàn bài bản, toàn diện và đúng đắn.

Phương pháp Quản trị rủi ro và An toàn trường học của CHI

CHI cung cấp một chương trình kiểm soát an toàn trường học một cách tổng thể, toàn diện. Bắt đầu bằng việc xây dựng các công cụ để nhận diện rủi ro, sau đó phân tích chúng để đánh giá mức độ của rủi ro từ đó đưa ra thứ tự ưu tiên trong kiểm soát. 

Việc kiểm soát bằng cách đưa ra các biện pháp phòng ngừa và những đối ứng kịp thời khi không may sự cố xảy ra. Không dừng lại ở đó, các hoạt động trên còn nhằm duy trì được các quy trình được thực thi, luôn có thêm hoạt động giám sát được đưa ra.

Chương trình kiểm soát an toàn trường học dưới sự tư vấn của tổ chức CHI mang lại một môi trường học tập thân thiện, an toàn và phát triển bền vững cho tất cả mọi người từ học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh… Hệ thống Sakura Montessori là hệ thống trường đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi một chương trình bài bản về “Quản trị rủi ro và an toàn trường học”.

CHI đã đồng hành cùng hệ thống Sakura Montessori để xây dựng một chương trình an toàn bài bản 

CHI đã đồng hành cùng Ban lãnh đạo của hệ thống Sakura Montessori để xây dựng một chương trình an toàn bài bản tại mỗi mỗi cơ sở trường bao gồm:

  • Thành lập một Uỷ Ban An Toàn (UBAT) tại cơ sở trường bao gồm: các thành viên từ cấp lãnh đạo cao nhất trong cơ sở trường để hoạt động trong việc đảm bảo an toàn.
  • Xây dựng chính sách, quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn  đánh giá, kiểm soát, giám sát rủi ro/mối nguy trong trường học.
  • Đào tạo nâng cao nhận thức, khả năng nhân diện mối nguy, rủi ro cho toàn bộ nhân viên, giáo viên trong hệ thống Sakura Montessori.

Cùng sự giúp sức của chuyên gia Quốc tế, Sakura Montessori kỳ vọng có thể tự chủ về vấn đề an toàn trường học để mang đến sự cải tiến quy trình vận hành tinh gọn, hiệu quả, từ đó kiến tạo môi trường học thân thiện, an toàn và phát triển vững bền cho các con học sinh.

0/5 (0 Reviews)

Tải tài liệu

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email