“Các chướng ngại vật cần phải giảm thiểu một cách tối đa và môi trường xung quanh phải cung cấp phương tiện cần thiết cho các bài tập hoặc hoạt động để thúc đẩy năng lượng của đứa trẻ” (Theo Tiến sĩ Maria Montessori). Bởi vậy, tại Sakura Montessori, môi trường được chuẩn bị sẵn sàng là một trong những nguyên tắc quan trọng.
Việc chuẩn bị môi trường sẵn sàng giúp trẻ dễ dàng lựa chọn hoạt động phù hợp với thói quen, sở thích tương ứng với từng thời kỳ nhạy cảm của trẻ, cũng như khuyến khích trẻ tương tác với mọi người và đồ vật xung quanh; nhờ vậy, trẻ vừa có thể gia tăng khả năng thực hành, ghi nhận kiến thức, vừa phát triển các kỹ năng vận động tinh – vận động thô, khả năng tự lập…
Tại các phòng học của Sakura Montessori, yếu tố sẵn sàng của môi trường không chỉ thể hiện ở sự đầu tư cơ sở vật chất mà còn là cách sắp xếp lớp học, giáo cụ phù hợp, khoa học để thỏa mãn nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ:
  • Các giá giáo cụ sắp xếp theo từng góc: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ, Văn hóa (Khoa học, Lịch sử, Địa lý), Nghệ thuật;
  • Toàn bộ giáo cụ được chuẩn bị sẵn sàng và sắp xếp khoa học trên giá từ trái qua phải, từ đơn giản đến phức tạp;
  • Mỗi bộ giáo cụ cách nhau và cách mép một khoảng 2cm để tránh bị rơi và giúp trẻ dễ lấy.

0/5 (0 Reviews)

Tải tài liệu

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email