Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này khi học sinh đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một số hướng dẫn, lưu ý dành cho các bậc phụ huynh, học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhà trường.

Bộ GD-ĐT: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại 1Bộ GD-ĐT: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại 2Bộ GD-ĐT: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại 3Bộ GD-ĐT: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại 4

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

0/5 (0 Reviews)

Tải tài liệu

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email