SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Tin tức

Hành trình phát triển của Sakura Montessori tại Hải Phòng

Hành trình phát triển của Sakura Montessori tại Hải Phòng

Từ 40 học sinh đầu tiên, sau 5 năm, Sakura Montessori và Gateway Hải Phòng đã trở thành "ngôi nhà thứ 2" của gần 700 bạn nhỏ thành phố Cảng. Sau 5 năm kể từ...

Bài viết mới