trò chơi tăng cường trí thông minh ngôn ngữ

  • Trò chơi tăng cường trí thông minh ngôn ngữ của cuốn ebook sẽ hướng dẫn ba mẹ và các con một số trò chơi thú vị và mới mẻ với những vật liệu sẵn có trong gia đình như giấy, bút, màu sắc…
  • Mỗi trò chơi đều kèm theo các hướng dẫn ba mẹ trò chuyện, giao tiếp và tổ chức trò chơi cùng trẻ. Điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc sử dụng ngôn ngữ của con, gia tăng từ vựng cũng như gắn kết gia đình. 

 

 

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email
0/5 (0 Reviews)

Tải tài liệu

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email