SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Tin tức

Những đức tính trẻ cần được giáo dục ở giai đoạn mầm non

Những đức tính trẻ cần được giáo dục ở giai đoạn mầm non

Theo nghiên cứu của tiến sỹ, bác sỹ, nhà giáo dục người Ý Maria Montessori, sáu năm đầu đời là giai đoạn trẻ phát triển tâm sinh lý không ngừng và nổi bật nhất....

Bài viết mới