SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Ảnh hoạt động ngoại khóa 2016

Trang chủ Thư viện hình ảnh Ảnh hoạt động ngoại khóa 2016

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG

Đây là bước đầu tiên để ba mẹ: Mục sở thị cơ sở vật chất, tìm hiểu về chương trình học, trải nghiệm giờ học miễn phí
... trước khi đăng ký nhập học chính thức cho con

Đăng ký tham quan trường