Ebook – Chân dung em bé Sakura Montessori

Chân dung em bé Sakura Montessori
Chân dung em bé Sakura Montessori

Với triết lý giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” và “tình yêu thương vô điều kiện, đặt ra giới hạn cho các hành vi”, Sakura Montessori tôn trọng tính riêng biệt của trẻ nhưng vẫn giúp trẻ đạt được tính kỷ luật tự giác, phát huy khả năng tự học, tư duy độc lập và tình yêu học
tập suốt đời. Học sinh SMIS khỏe mạnh, hạnh phúc, độc lập, tự tin với những kỹ năng và kiến thức sẵn sàng vào lớp 1.

Hãy cùng tìm hiểu chân dung của một em bé Sakura Montessori điển hình nhé!

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email
0/5 (0 Reviews)

Tải tài liệu

  • Tải tài liệu ngay!
  • Họ và tên ba mẹ
  • Số điện thoại liên hệ
  • Email