SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Tìm hiểu về Montessori

Trang chủ Tìm hiểu về Montessori

Chương trình Montessori chuẩn quốc tế

Được thiết kế và triển khai theo triết lý giáo dục của tiến sĩ Maria Montessori (31/8/1870 – 6/5/1952), chương trình Montessori chú trọng vào việc khai thác tiềm năng sẵn có, tạo môi...

Bài viết mới