SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Giới thiệu Sakura montessori

Trang chủ Giới thiệu Sakura montessori

Hội đồng cố vấn

Mrs. Sharlet McClurkin Bà Sharlet McClurkin – Giám đốc Trung tâm huấn luyện giáo viên Washington (MTP of WA). Huấn luyện viên cao cấp của Trung tâm đào tạo giáo viên Monteesori Quốc tế...

Hội đồng cố vấn

Mrs. Sharlet McClurkin Bà Sharlet McClurkin – Giám đốc Trung tâm huấn luyện giáo viên Washington (MTP of WA). Huấn luyện viên cao cấp...

Thông điệp từ Người sáng lập trường

Kính gửi Quý Phụ huynh! Thay mặt Ban lãnh đạo Hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori (SMIS), tôi xin gửi lời chào trân trọng...

Bài viết mới

Đăng ký thăm quan trường