SAKURA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL

Chương trình học

Trang chủ Chương trình học

Chương trình tiếng Anh

Phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế, làm “đầy” vốn từ vựng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hình thành kỹ năng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, kích thích sự phát...

Bài viết mới